Projekt unijny

Marzenie o stworzeniu pracowni garncarskiej z ekspozycją gotowych wyrobów, dostępnej dla turystów i adeptów sztuki garncarstwa udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pt.:
„Żywe Muzeum Garncarstwa Tradycyjnego Rodziny Arkuszyńskich – budowa i wyposażenie tradycyjnej i wielopokoleniowej Pracowni Garn- carskiej w Polnicy, Gmina Człuchów – etap I"
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dysponowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w mikroprzedsiębiorstwach).


« Powrót do strony głównej

©2011 przez Żywe Muzeum Garncarstwa Tradycyjnego Rodziny Arkuszyńskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Inpero.pl